Nasze działania

Sex Work Polska tworzą pracownice i pracownicy seksualni oraz osoby sojusznicze. Pracujemy bezpośrednio z osobami świadczącymi usługi seksualne. Prowadzimy również działania rzecznicze i szkolenia.

Co robimy?

Outreach – czyli praca w terenie

W tygodniu odbywamy kilka dyżurów w miejscach, gdzie osoby pracują. Są to agencje, mieszkaniówki, ulice i trasy. Sednem outreachu jest bycie z osobami w miejscach gdzie pracują, towarzyszenie im, wspieranie w trudnych sytuacjach. Ale także profilaktyka szeroko rozumianego zdrowia reprodukcyjnego,.

Wsparcie specjalistów

Osoby często zwracają się do nas o specjalistyczną pomoc. Dzięki grantowi Funduszu Feministycznego, Mama Cash oraz Red Umbrella Fund. możemy umówić osobę z ginekologiem/ginekolożką, prawniczką/prawnikiem, terapeutą/terapeutką.

Warsztaty

Organizujemy warsztaty dla osób świadczących usługi seksualne. Zorganizowałyśmy m.in. warsztaty samoobrony, warsztaty zdrowia seksualnego czy warsztaty Wen-Do.

Wspieranie inicjatyw

Wspieramy inicjatywy społeczności osób pracujących seksualnie. W 2022 roku brałyśmy udział w festiwalu SexWorkFest oraz powstaniu poradnika „Bez Stygmy. Jak pisać o pracy seksualnej.”

Profilaktyka zdrowia reprodukcyjnego

Zapewniamy osobom świadczącym usługi seksualne dostęp do kompleksowej i dostosowanej do ich potrzeb oferty profilaktycznej w obszarze HIV. Prowadzona jest ona w ramach grantu Pozytywnie Otwarci. Działania te realizowane są z udziałem peer-edukatorek i zakładają aktywne włączenie pracownic i pracowników seksualnych w działanie (jako najbardziej skuteczna strategia zalecana przez WHO)

Interwencja kryzysowa

Wspieramy osoby w trudnych sytuacjach, towarzyszymy osobom oferując wsparcie, jak i konkretną pomoc.

Rzecznictwo

Aktywnie działamy na rzecz destygmatyzacji osób świadczących usługi seksualne i zwiększenia bezpieczeńśtwa ich pracy. Jesteśmy obecne w mediach społecznościowych i wszędzie tam, gdzie toczy się walka o prawa pracownic i pracowników seksualnych.

%d blogerów lubi to: