List otwarty Koalicji na rzecz praw i integracji osób świadczących usługi seksualne(ESWA) do członków Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie w sprawie przemocy wobec kobiet

PODPISZ LIST TUTAJ

Tłumaczenie listu wystosowanego przez ESWA i Kolalicję na rzecz praw i i integracji osób pracujących seksualnie, w skład której wchodzą następujące organizacje Coalition are: Aids Action Europe (AAE), Amnesty International, Correlation European Harm Reduction Network (Correlation EHRN), European Aids Treatment Group (EATG), European Digital Rights (EDRi), European Network Against Racism (ENAR), European Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA), Equinox – Racial Justice Initiative, Fair Trials, Human Rights Watch, International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN), The European Region of the  International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe), La Strada International (LSI), Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), and Transgender Europe (TGEU).

Treść listu po angielsku znajduje się tutaj.

My, organizacje zjednoczone w ramach Koalicji na rzecz Praw i Integracji Osób Pracujących z Seksem/Coalition on Sex Workers’ Rights and Inclusion[1]  oraz sygnatariusze organizacji poniżej wzywamy wszystkich członków/członikinie Parlamentu Europejskiego do wsparcia praw osób świadczących usługi seksualne i ich integracji oraz do odrzucenia wszelkich prób kryminalizacji pracy seksualnej w ramach sprawozdania w sprawie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 2022/0066(COD), które jest obecnie negocjowane w Parlamencie Europejskim.

Nasze organizacje to wiodące sieci społeczeństwa obywatelskiego i organizacje praw człowieka. Mamy dziesiątki lat doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w zakresie praw człowieka, zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, HIV, redukcji szkód, praw osób LGBTI, praw cyfrowych, przeciwdziałania handlowi ludźmi, migracji, sprawiedliwości rasowej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. W ramach tych licznych dziedzin wiedzy eksperckiej wszystkie 15 organizacji doszło do tego samego wniosku: kryminalizacja nie jest rozwiązaniem. Tylko poprzez przyjęcie podejścia opartego na prawach człowieka, dekryminalizację pracy seksualnej i znaczące włączenie osób pracujących seksualnie i osób działających na rzecz praw osób pracujących seksualnie w proces podejmowania decyzji, osoby pracujące seksualnie mogą być chronione.

Uznanie za przestępstwo seksu dorosłych za zgodą i za wynagrodzeniem – w tym osób świadczących usługi seksualne, klientów i trzecich stron – nadal negatywnie wpływa na życie osób świadczących usługi seksualne, a w szczególności na ich dostęp do zdrowia i wymiaru sprawiedliwości. Pomimo wezwań niektórych organizacji do „zniesienia prostytucji” w celu ochrony i „ratowania” osób sprzedających seks, nie ma dowodów na to, że kryminalizacja osób świadczących usługi seksualne, ich klientów lub osób trzecich ma jakikolwiek pozytywny wpływ na życie lub prawa człowieka osób świadczących usługi seksualne. Wręcz przeciwnie, dziesiątki lat dowodów pochodzących z badań akademickich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i samych pracowników seksualnych wyraźnie wskazują, że represyjne działania policji i kryminalizacja bezpośrednio szkodzą zdrowiu, dobrobytowi i włączeniu społecznemu osób sprzedających seks. Dotyczy to w szczególności tych osób świadczących usługi seksualne, które podlegają wielu warstwom marginalizacji, takich jak osoby rasowe, LGBTIQ i osoby świadczące usługi seksualne bez dokumentów. 

My, członkowie i członkinie Koalicji Praw i Włączenia Pracowników Seksualnych, wzywamy członków Parlamentu Europejskiego do:

  • Odrzucenia wszelkich prób wprowadzenia kolejnego przepisu karnego, który łączyłby wszelką pracę seksualną (prostytucję) z przemocą wobec kobiet

Kryminalizacja dorosłego, dobrowolnego i konsensualnego seksu – w tym komercyjnej wymiany usług seksualnych – jest niezgodna z prawami człowieka do osobistej autonomii, godności i prywatności[2] . Odmawianie określonej grupie kobiet możliwości działania jest nie tylko całkowicie patriarchalne, ale także stoi w sprzeczności z celem dyrektywy, która ma na celu wzmocnienie prawa kobiet do wyrażania lub odmowy zgody.

  • Odrzucenie wszelkich prób wyłączenia osób świadczących usługi seksualne z art. 35
    W art. 35 uznano kobiety świadczące usługi seksualne za grupę „o podwyższonym ryzyku przemocy wobec kobiet lub przemocy domowej”, która w przypadku bycia ofiarą potrzebuje specjalnych usług wsparcia. Wymienienie osób świadczących usługi seksualne jako takich w dyrektywie będzie miało znaczący pozytywny wpływ na dostęp osób świadczących usługi seksualne do wymiaru sprawiedliwości i pociąganie władz do odpowiedzialności.
  • Unikanie stosowania w tej ważnej dyrektywie terminu „kobiety uprawiające prostytucję”, „kobiety prostytuowane” lub „prostytutki”.

Termin ten ma silne konotacje z przestępczością i niemoralnością i jest postrzegany przez społeczność osób świadczących usługi seksualne jako termin poniżający i stygmatyzujący, co przyczynia się do dalszego wykluczenia i marginalizacji.

  • Wzmocnienie, uznanie i wzmocnienie roli społeczności i organizacji opartych na społecznościach, które mogą odegrać istotną rolę w zapobieganiu przestępczości, jeśli zostaną w znaczący sposób włączone i skonsultowane.

Znaczące włączenie i konsultacje z dotkniętymi społecznościami powinny być ustalone jako minimalny standard w realizacji Unii Równości.


[1] [1] Organizacje tworzące koalicję to: Coalition are: Aids Action Europe (AAE), Amnesty International, Correlation European Harm Reduction Network (Correlation EHRN), European Aids Treatment Group (EATG), European Digital Rights (EDRi), European Network Against Racism (ENAR), European Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA), Equinox – Racial Justice Initiative, Fair Trials, Human Rights Watch, International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN), The European Region of the  International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe), La Strada International (LSI), Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), and Transgender Europe (TGEU).

[2] Stanowisko Amnesty International  dotyczące obowiązku państw do szanowania, chronienia i wypełniania praw człowieka osób pracujących seksualne, 2016, Human Rights Watch: Why Sex Work Should be Decriminalised?

PODPISZ LIST TUTAJ

1 myśl w temacie “List otwarty Koalicji na rzecz praw i integracji osób świadczących usługi seksualne(ESWA) do członków Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie w sprawie przemocy wobec kobiet

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: